Jak wybrać ofertę kredytu hipotecznego?

Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. To zobowiązanie na wiele lat, dlatego warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i zrozumieć wszystkie aspekty kredytu. W tym artykule omówię kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby podjąć najlepszą decyzję.

1. Prowizja za udzielenie kredytu

Prowizja za udzielenie kredytu to jednorazowa opłata, którą bank pobiera w dniu podpisania umowy kredytowej. Może wynosić od 0% do nawet kilku procent wartości kredytu. Niektóre banki oferują promocje, w ramach których prowizja może być obniżona lub całkowicie zniesiona. Przy porównywaniu ofert warto uwzględnić tę opłatę, ponieważ może ona znacząco wpłynąć na całkowity koszt kredytu. Jeżeli wartość nieruchomości na to pozwoli, to prowizję będzie można skredytować i doliczyć do kwoty wnioskowanego kredytu, w przeciwnym wypadku należy opłacić ją z własnych środków.

2. Marża kredytu

Zależy Ci, żeby była jak najniższa!
Marża kredytu to stały składnik oprocentowania kredytu hipotecznego, ustalany przez bank w momencie podpisania umowy. Marża jest dodawana do stawki bazowej, takiej jak WIBOR (dla kredytów w złotówkach), EURIBOR (dla kredytów w euro) lub LIBOR (dla kredytów w innych walutach). Wysokość marży zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Wkład własny: Im wyższy wkład własny, tym niższa marża. Banki nagradzają klientów, którzy są w stanie pokryć większą część kosztów nieruchomości z własnych środków.
 • Historia kredytowa: Klienci z dobrą historią kredytową mogą liczyć na korzystniejsze warunki. Banki oceniają ryzyko związane z udzieleniem kredytu na podstawie historii kredytowej klienta.
 • Rodzaj nieruchomości: Typ i lokalizacja nieruchomości mogą również wpływać na wysokość marży. Nieruchomości w bardziej atrakcyjnych lokalizacjach mogą wiązać się z niższą marżą.
 • Produkt powiązany: Banki często oferują niższą marżę w zamian za skorzystanie z innych produktów finansowych, takich jak konto osobiste, karta kredytowa czy ubezpieczenie.

3. Stała stopa procentowa a zmienna stopa procentowa

Wybór między stałą a zmienną stopą procentową zależy od preferencji i tolerancji ryzyka. Stała stopa procentowa gwarantuje niezmienne raty przez określony czas, co daje pewność co do wysokości miesięcznych zobowiązań. Jest to dobre rozwiązanie w okresach niskich stóp procentowych. Zmienna stopa procentowa może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym, co może oznaczać niższe raty na początku, ale także ryzyko ich wzrostu w przyszłości. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować oba scenariusze i wybrać opcję najlepiej odpowiadającą indywidualnym potrzebom i sytuacji finansowej. Polskie banki oferują stałą stopę procentową w okresie od 5 do 10 lat. Po zakończeniu tego okresu bank przedstawi propozycję na kolejny okres. Mamy wtedy prawo odrzucić ofertę i przejść na oprocentowanie zmienne. Zgodnie z rekomendacją KNF jeżeli zaciągniemy kredyt ze stałą stopą procentową, to w razie potrzeby możemy go refinansować czyli przenieść do innego banku ale również na kredyt o stałej stopie procentowej. Jeżeli posiadamy kredyt z oprocentowaniem zmiennym to możemy poprosić bank o ofertę zamiany oprocentowania na stałe albo możemy rozważyć przeniesienie kredytu na korzystniejsze warunki do innego banku – możemy wtedy wybrać stałą lub zmienną stopę oprocentowania.

4. Stała stopa procentowa

Stała stopa procentowa zapewnia stabilność finansową, ponieważ wysokość miesięcznych rat pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy lub przez określony czas (np. 5 lat). Jest to korzystne rozwiązanie w okresach niskich stóp procentowych, kiedy można zamrozić niskie koszty kredytu na dłuższy czas. Minusem jest to, że jeśli stopy procentowe spadną, nie skorzystasz z niższych rat, ale możesz rozważyć wtedy przeniesienie kredytu do innego banku.

5. Zmienna stopa procentowa

Zmienna stopa procentowa może być korzystna w przypadku przewidywanego spadku stóp procentowych. Na początku kredytu może ona być wyższa niż stała stopa, jednak gdy stopy zaczną spadać, rata kredytu zacznie maleć. Należy mieć na uwadze ryzyko wzrostu rat w przypadku wzrostu stóp procentowych. Zmienna stopa procentowa jest bardziej odpowiednia dla osób, które mogą sobie pozwolić na pewne wahania w wysokości miesięcznych zobowiązań.

6. Okres kredytowania

Okres kredytowania to czas, na jaki zostaje zaciągnięty kredyt. Może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat. Dłuższy okres kredytowania oznacza niższe miesięczne raty, ale jednocześnie większy całkowity koszt kredytu z powodu odsetek. Krótszy okres kredytowania pozwala szybciej spłacić zobowiązanie i zmniejsza całkowity koszt kredytu, ale wiąże się z wyższymi ratami miesięcznymi. Kluczowe jest znalezienie balansu między wysokością miesięcznej raty a całkowitym kosztem kredytu. Banki obliczają zdolność kredytową biorąc pod uwagę 25-letni okres kredytowania. Co oznacza, że jeśli wybierzesz dłuższy okres, to nie przełoży się to w ogóle na Twoją zdolność kredytową, a jedynie na całkowity koszt kredytu i wysokość miesięcznej raty.

7. Obowiązkowe lub nieobowiązkowe ubezpieczenia

Banki często wymagają różnych ubezpieczeń przy kredycie hipotecznym. Najczęściej spotykane to:

 • Ubezpieczenie na życie – zabezpiecza bank i rodzinę kredytobiorcy w przypadku jego śmierci. Może być obowiązkowe lub opcjonalne. Ubezpieczenie to zapewnia spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy, co chroni rodzinę przed utratą nieruchomości.
 • Ubezpieczenie nieruchomości – chroni przed różnymi zdarzeniami losowymi, jak pożar czy zalanie. Jest obowiązkowe w całym okresie kredytowania. Bank wymaga tego ubezpieczenia, aby zabezpieczyć się przed utratą wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu spowodowaną zdarzeniem losowym.
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – stosowane, gdy wkład własny kredytobiorcy jest niższy od wymaganego przez bank. Jest to dodatkowe ubezpieczenie, które zabezpiecza bank w przypadku niewystarczającego wkładu własnego kredytobiorcy. Standardowy wkład własny wynosi 20%, jednak są banki, które zaakceptują 10% wkład własny i wtedy może być konieczne zastosowanie tego ubezpieczenia.

Przed podpisaniem umowy warto dokładnie sprawdzić, jakie ubezpieczenia są wymagane i jakie są ich koszty. Może okazać się, że koszt ubezpieczeń znacznie zwiększa całkowity koszt kredytu.

8. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu to ważny aspekt, który pozwala na elastyczność finansową. Niektóre banki umożliwiają wcześniejszą spłatę bez dodatkowych kosztów, inne mogą pobierać prowizję. Warto zapytać o warunki wcześniejszej spłaty i ewentualne opłaty z tym związane. Wcześniejsza spłata kredytu może znacznie obniżyć całkowity koszt kredytu, ponieważ zmniejsza kwotę kapitału, od którego naliczane są odsetki. Wcześniejsza spłata kredytu po 3 latach od udzielenia kredytu hipotecznego jest zawsze bezpłatna.

9. Akceptowalność dochodu

Banki różnią się pod względem akceptowalności dochodu kredytobiorcy. Warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Źródła dochodu: Niektóre banki akceptują tylko standardowe źródła dochodu, takie jak umowa o pracę, inne mogą uwzględniać również dochody z umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), działalności gospodarczej, wynajmu nieruchomości czy świadczenia 800+. Ważne jest, aby sprawdzić, jakie źródła dochodu są akceptowane przez dany bank.
 • Okres wyliczenia dochodu: Banki mogą wymagać przedstawienia dochodów za różne okresy – najczęściej za ostatnie trzy, sześć lub nawet dwanaście miesięcy. Jeśli Twój dochód jest zmienny, wówczas trzeba wybrać bank który wyliczy go za taki okres który jest dla Ciebie najkorzystniejszy.
 • Wysokość dochodu: Banki różnią się również co do sposób w jaki wyliczają  wysokości dochodu. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić wymagania poszczególnych banków i dopasować ofertę do swojej sytuacji finansowej, ponieważ różnice w wysokości dochodu mogą być bardzo znaczące.
 • Dokumenty: Ilość i rodzaj wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od banku. Najczęściej wymagane dokumenty to:
 1. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach (lub dokumenty potwierdzające dochody z innych źródeł). Często wymagane są zaświadczenia od pracodawcy, ostatnie wyciągi z konta bankowego oraz PIT-y za poprzednie lata. Czasami zdarza się, że bank do którego przelewasz wynagrodzenie może oprzeć się wyłącznie o oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach.
 2. Historia zatrudnienia. Banki mogą wymagać informacji na temat poprzednich miejsc pracy i okresów zatrudnienia, jeśli staż pracy w aktualnym miejscu jest niewystarczający.
 3. Wyciągi bankowe. Mogą być wymagane wyciągi z konta bankowego za ostatnie kilka miesięcy, aby potwierdzić wpływy dochodów.
 4. Deklaracje podatkowe (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą musiały dostarczyć PIT-y oraz inne dokumenty potwierdzające dochody i koszty działalności, w zależności od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 5. Dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma być zabezpieczeniem kredytu (np. akt własności, operat szacunkowy). Banki wymagają dokumentów potwierdzających wartość i stan prawny nieruchomości.

Warto przygotować się na możliwość dostarczenia dodatkowych dokumentów na żądanie banku. Różnice w wymaganych dokumentach mogą wpłynąć na czas potrzebny do uzyskania kredytu oraz na jego koszty.

10. Podsumowanie i wybór specjalisty

Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego wymaga dokładnej analizy i porównania różnych ofert. Kluczowe jest zrozumienie wszystkich kosztów i warunków związanych z kredytem, a także specyfiki akceptacji dochodu i wymaganych dokumentów. Jako specjalista w dziedzinie kredytów hipotecznych, oferuję pomoc w analizie dostępnych ofert, dostosowanych do Twoich potrzeb i sytuacji finansowej.

11. Dlaczego warto skorzystać z mojej pomocy?

 • Wiedza i doświadczenie: Posiadam 15-letnie doświadczenie w branży finansowej, co pozwala mi na dokładną analizę ofert różnych banków i znalezienie najlepszych rozwiązań dla moich klientów.
 • Indywidualne podejście: Każdy klient jest dla mnie wyjątkowy. Dopasowuję ofertę do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych, uwzględniając wszystkie aspekty kredytu.
 • Kompleksowa obsługa: Pomagam na każdym etapie procesu – od analizy potrzeb, przez wybór najlepszej oferty, aż po finalizację umowy kredytowej. Zajmuję się również formalnościami, aby oszczędzić czas i stres moich klientów.
 • Kontakt z bankami: Dzięki moim kontaktom i doświadczeniu mogę bezpośrednio ustalać z bankami sprawy dotyczące Twojej aplikacji, wnioskować o odstępstwa od procedur, wyjaśniać nieścisłości i niestandardowe sytuacje. Oferta kredytu zawsze jest taka sama jak w banku. Bank wynagradza mnie za pracę w przypadku sfinalizowania kredytu, a dla Ciebie jest to usługa bezpłatna.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie wyboru kredytu hipotecznego, zapraszam do kontaktu. Pomogę Ci przejść przez cały proces, wyjaśnię wszelkie wątpliwości i znajdę najkorzystniejszą ofertę. Skontaktuj się ze mną już dziś, aby uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie na każdym etapie. Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia, aby znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny i spełnić swoje marzenie o własnej nieruchomości. Czekam na Twój kontakt!

Udostępnij wpis eksperta

Zobacz też inne wpisy ekspertów

Wakacje Kredytowe już od czerwca 2024r.

Od czerwca ponownie ruszają Wakacje Kredytowe – kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu mieszkaniowego dwukrotnie między 1 czerwca a 31 sierpnia oraz dwukrotnie między 1 września a 31 grudnia. Tym razem rząd wprowadził kryterium dochodowe.

Zobacz wpis »

Jak wybrać ofertę kredytu hipotecznego?

Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. To zobowiązanie na wiele lat, dlatego warto dokładnie przeanalizować dostępne opcje i zrozumieć wszystkie aspekty kredytu. W tym artykule omówię kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę, aby podjąć najlepszą decyzję.

Zobacz wpis »

Mieszkanie na start

“Mieszkanie na start” to rządowy Program dopłat do rat kredytów mieszkaniowych. Stanowi on swojego rodzaju kontynuację zakończonego przedwcześnie Programu “Bezpieczny kredyt

Zobacz wpis »
Michał Kumenda

Jak znaleźć najtańszy kredyt?

Chcesz wziąć kredyt i nie wiesz na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? Banki kuszą Cię niskim oprocentowaniem, ale czy to jedyne na co musisz zwrócić uwagę? Nie ważne czy chcesz wziąć kredyt na samochód, lodówkę czy na wakacje – przedstawię Ci w kilku prostych punktach jak ocenić atrakcyjność oraz opłacalność danej oferty. 

 

Zobacz wpis »