Wynajem Nieruchomości a Budżet Studencki – Raport i Porady

Raport "Studenci na rynku nieruchomości" opracowany przez Centrum AMRON przedstawia interesujące wyniki dotyczące wynajmu nieruchomości przez studentów w roku akademickim 2022/2023.

Jak badano?

Badanie opisane w raporcie „Studenci na rynku nieruchomości” zostało przeprowadzone na imponującej grupie 2,2 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia. To reprezentatywna próba, która pozwoliła na uzyskanie wiarygodnych danych dotyczących wynajmu nieruchomości przez studentów.

Należy również zaznaczyć, że w Polsce obecnie studiuje ponad 1,2 miliona studentów. To ogromna liczba młodych ludzi, którzy często stoją przed wyborem miejsca zamieszkania w trakcie swojej edukacji.

Najważniejsze Statystyki i Tendencje

Raport wykazał, że aż 52% studentów zdecydowało się na wynajem nieruchomości w roku akademickim 2022/2023. To istotny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Najwięcej studentów, bo 27%, wynajmowało mieszkania o koszcie wynajmu wynoszącym od 751 do 1000 zł miesięcznie. Drugą najliczniejszą grupą byli studenci (23%), którzy płacili od 501 do 750 zł.

Wzrost Kosztów Najmu

Ponad 35% studentów zauważyło, że koszty najmu wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego. Dla 27% z nich wzrost wyniósł od 10% do 15%, podczas gdy 16% badanych odczuło wzrost wynajmu przekraczający 15%.

Najdroższe Miasta dla Studentów

Warszawa okazała się najdroższym miastem dla studentów, gdzie aż 80% ankietowanych płaciło za wynajem nieruchomości więcej niż 1000 zł miesięcznie. Inne miasta z wysokimi cenami najmu to Wrocław, Trójmiasto, Łódź i Kraków. Koszalin i Katowice również były miastami z wysokimi kosztami najmu. Z kolei najtańszymi miastami okazały się Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Opole i Zielona Góra, gdzie koszty najmu nie przekraczały 1000 zł.

Różnice Między Studentami Stacjonarnymi a Niestacjonarnymi

Analiza raportu wykazała istotne różnice między studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańsze nieruchomości, z czego najczęstszy przedział wynajmu wynosił od 751 do 1000 zł (28% ankietowanych) oraz od 501 do 750 zł (25%). Z kolei niemal 1/3 studentów niestacjonarnych płaciła kwotę wynajmu powyżej 1500 zł. Drugim często wybieranym przedziałem cenowym przez studentów zaocznych było 751 do 1000 zł (24%).

Podsumowanie

Raport „Studenci na rynku nieruchomości” dostarcza cennych informacji na temat wynajmu nieruchomości przez studentów w Polsce w roku akademickim 2022/2023. Wzrost kosztów najmu, różnice między studentami stacjonarnymi a niestacjonarnymi oraz ranking najdroższych i najtańszych miast dla studentów to kluczowe wnioski wynikające z tej analizy. Dla studentów stawiających pierwsze kroki na rynku najmu nieruchomości, te dane mogą być bardzo pomocne. Pełny raport jest dostępny na stronie Centrum AMRON.

Pamiętajmy, że wynajem nieruchomości to istotny element życia studenckiego, a zrozumienie aktualnych trendów może pomóc studentom w dokładnym planowaniu swojego budżetu.

Udostępnij artykuł

Zobacz też